27 Feb 2009

Pesanan Al-Qamah


Nasihat al-Qamah
NASIHAT yang boleh diikuti dalam membina persahabatan ialah sebagaimana
pesanan al-Qamah (seorang sahabat Rasulullah SAW) kepada anaknya:

Pertama,
Pilihlah sahabat yang suka melindungi sahabatnya, dia adalah hiasan diri kita dan jika kita dalam kekurangan nafkah, dia suka mencukupi keperluan.

Kedua,
Pilihlah seorang sahabat yang apabila engkau menghulurkan tangan untuk memberikan jasa baik atau bantuanmu, dia suka menerima dengan rasa terharu, jikalau ia melihat kebaikan yang ada pada dirimu, dia suka menghitung-hitungkan (menyebutnya).

Ketiga,
Pilihlah seorang sahabat yang apabila engkau menghulurkan tangan untuk memberikan jasa baik atau bantuanmu, ia suka menerima dengan rasa terharu dan dianggap sangat berguna, dan jika ia mengetahui mengenai keburukan dirimu ia suka menutupinya.

Keempat,
Pilihlah sahabat yang jikalau engkau meminta sesuatu daripadanya, pasti ia memberi, jikalau engkau diam, dia mula menyapamu dahulu dan jika ada sesuatu kesukaran dan kesedihan yang menimpa dirimu, dia suka membantu dan meringankanmu serta menghiburkanmu.

Kelima,
Pilihlah sahabat yang jikalau engkau berkata, ia suka membenarkan ucapan dan bukan selalu mempercayainya sahaja. Jikalau engkau mengemukakan sesuatu persoalan yang berat dia suka mengusahakannya dan jika engkau berselisih dengannya, dia suka mengalah untuk kepentinganmu. Dalam memilih sahabat kita hendaklah memilih sahabat yang baik agar segala matlamat dan hasrat untuk memperjuangkan Islam dapat dilaksanakan bersama-sama sahabat yang mulia.

Sucikanlah 4 hal dengan 4 perkara :"Wajahmu dengan linangan air mata keinsafan, Lidahmu basah dengan berzikir kepada Penciptamu, Hatimu takut dan gementar kepada kehebatan Rabbmu, dan dosa-dosa yang silam disulami dengan taubat kepada Dzat
yang Memilikimu."

23 Feb 2009

UMAT YANG TIDAK MENGHIRAUKAN PERINTAH ALLAH
AKAN MENERIMA AKIBAT DARI KELAKUANYA..


Allah telah menetapkan didalam al-Quran segala peraturan dan undang-undang yang wajar diikuti dan dilaksanakan oleh manusia. Segala apa yang terkandung dalam al-Quran merupakan pedoman dan panduan buat umat manusia.
Allah telah mengambarkan di dalam Al-Quran tentang prilaku umat yang enggan menghiraukan perintah dan aturan dari Allah. ini digambar oleh Allah di dalam surah al-Kahfi ayat 54 – 59, yang bermaksud :-
"Dan Sesungguhnya kami Telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran Ini bermacam-macam perumpamaan. dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dam tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk Telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang Telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang Telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya dan melupakan apa yang Telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya kami Telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. jika dia mengazab mereka Karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya. Dan (penduduk) negeri Telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan Telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka."

Al-quran telah menerangkan kepada manusia tentang kemashlahatan mereka dan berbagai macam perumpamaan dan misalan dalam al-Quran ini secara jelas dan berulang-ulang supaya manusia sentiasa mengambil ibrah dan istifadah dari gambaran dan misalan yang dirakamkan oleh Allah dalam al-Quran tentang prilaku manusia yang lalai, jahat, menyekutukan Allah.
Tetapi manusia ini leka dan lupa akan amaran dan ancaman dari Allah, kerana sudah menjadi tabiat manusia yang suka membantah dan melakukan segala kesalahan serta kesilapan yang telah digambarkan oleh Allah.
Antara tabiat manusia yang lain ialah sentiasa berdebat dengan menggunaka alasan-alasan yang bathil dan merosakkan akal. Sedangkan al-Quran itu sendiri jelas datang memberi petunjuk dan hidayah kepada umat manusia.
Rasul diutuskan adalah bertujuan untuk memberi petunjuk, menggembirakan orang-orang yang beriman dan membenarkan allah serta rasul-Nya. Tetapi orang kafir masih lagi ragu dan curiga akan pengutusan rasul mereka meminta bukti kebenaran yang tidak masuk akal. Mereka melakukan ini hanyalah semata-mata untuk menutupkan kebenaran yang dibawa oleh rasul.
Tidak ada orang yang lebih zhalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah dan dihayati ayat-ayat ini mengikut seruhan Allah, tetapi mereka berpaling tadah tidak mahu memperhatikan dan memahamai ayat-ayat Allah. mereka masih lagi sentiasa melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah.
Ini telah dijelaskan oleh Allah disebabkan mereka ini telah ditutup hati mereka dari memahami dan menghayati ayat-ayat Allah. Allah juga telah menutup atau menghilangkan nikmat pendengaran dari mereka untuk memahami al-Quran.
Kesimpulannya., Allah telah menetapkan bagi mereka suatu yang mereka tidak dapat melepaskan diri dan tiada pula memperoleh tempat perlindungan untuk melindungkan diri selain Allah. mereka dibinasakan akibat dari segala kesalahan dan kesilapan yang telah mereka lakukan, mereka ingkar dan suka membuat kemaksiatan.